കെ എസ് ടി എ യില്‍ അണിചേരൂ,പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ രക്ഷിക്കൂ.... ..

Monday, August 04, 2014

Time Table - First Terminal Examination


Time Table - First Terminal Examination1. HS Section  
   
     
2. UP Section 

            
3. Muslim School

Monday, June 30, 2014

കേരളത്തിലെ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന..സംരക്ഷിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏവര്‍ക്കും സ്വാഗതം.......


കേരളത്തിലെ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന..സംരക്ഷിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏവര്‍ക്കും.......പൊതു വിദ്യാഭ്യാസരംഗം മുമ്പൊന്നുമില്ലാത്തവിധം ഗുരുതരമായ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുമ്പോള്‍
കെ.എസ്.ടി.എ. ചിറ്റൂര്‍ സബ് ജില്ലയിൽ
പ്രവർത്തനം ഊർജിതം പ്രതികരിക്കാന്‍,പങ്കുവെക്കാന്‍...............ജൂലായ്‌ 5 ഡി.ഡി.ഇ.ഓഫീസ് മാർച്ച്‌...ഇത് അദ്ധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്....

കേരളത്തിലെ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന..സംരക്ഷിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏവര്‍ക്കും.......


ഇത് അദ്ധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്....

കേരളത്തിലെ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന..സംരക്ഷിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏവര്‍ക്കും.......പൊതു വിദ്യാഭ്യാസരംഗം മുമ്പൊന്നുമില്ലാത്തവിധം ഗുരുതരമായ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുമ്പോള്‍ കെ.എസ്.ടി.. ചിറ്റൂര്‍ സബ് ജില്ലയിൽപ്രവർത്തനം ഊർജിതം പ്രതികരിക്കാന്‍,പങ്കുവെക്കാന്‍...............ജൂലായ്‌ 5 ഡി.ഡി..ഓഫീസ് മാർച്ച്‌...ഇത് അദ്ധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്....

D.D.E.OFFICE MARCH CHITTUR SUB-DISTRICT NOTICE.....Thursday, June 19, 2014

പോളിടെക്‌നിക് പ്രവേശനം പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു...
സംസ്ഥാനത്തെ പോളിടെക്‌നിക് കോളേജ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള ഫൈനല്‍ റാങ്ക് ലിസ്റ്റും, അലോട്ട്‌മെന്റുംwww.polyadmission.org എന്ന വെബ് സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. അലോട്ട്‌മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രവേശനം അതത് കോളേജുകളില്‍ 21 വരെ നടത്തും. വിവരങ്ങള്‍ക്ക് അടുത്തുള്ള പോളിടെക്‌നിക്ക് കോളേജുകളിലും,www.polyadmission.orgലും ബന്ധപ്പെടാം.

Pre matric scholarship 2014 -15Minority Community Pre Matric Scholarship 2014 -15 - Instructions and Application forms


Education Calender 2014-15

Twitter Account

Dearness Allowance/Relief Revised 
Government have revised the Dearness  Allowance to State Government Employees and Dearness Relief to State Pensioners/Family Pensioners with effect from January 2014.For details view GO(P) No.221/2014/Fin Dated 16/06 /2014.

ജൂലായ്‌ 5 ഡി.ഡി.ഇ.ഓഫീസ് മാർച്ച്‌......

പൊതു വിദ്യാലയങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ...

......

പൊതു വിദ്യഭ്യാസ മേഖല നിലനിർത്താൻ .....


കെ.എസ്.ടി.എ.പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ..


........

ജൂലായ്‌ 5 ഡി.ഡി.ഇ.ഓഫീസ് മാർച്ച്‌...


കെ.എസ്.ടി.ചിറ്റൂര്‍ സബ് ജില്ലയിൽ


പ്രവർത്തനം ഊർജിതം....

അവകാശ ദിനം 2014 ജൂലൈ 1


Adhyapakalokam


Contact Form

Name

Email *

Message *